Tjänster

Utö Havshotels tjänster

Föreläsningssal

 • I hotellets nedre våning finns en föreläsningssal för 40 personer som kan användas för möten och föreläsningar.
 • Föreläsningssalen är utrustad med en platt-TV på 60 tum som man trådlöst kan sända bild till från en dator, samt en krittavla och ett blädderblock.
 • Föreläsningssalen kan också användas som ett utrymme för yoga för 20 personer.
 • Användning av föreläsningssalen är avgiftsfri för hotellets konferensgäster och yogagrupper.

Bastu

 • Hotellet har två strandbastun som man kan boka en bastutur i.
 • Hotel kunderna kan reservera saunan i förväg vid rumsreservationen.
 • Bastun hör inte till hotellets rumspris.
 • Bastuturen pågår i en timme.
 • Bastuturerna börjar på jämn timme.
 • Strandbastuns timpris är 20 euro + 8 euro vattenavgift/person, så till exempel en timmes bastutur för två personer kostar sammanlagt 36 euro.
 • Basturna är tillgängliga mån-lör kl. 14-22. Den första turen kan reserveras kl. 14-15 och sista turen kl. 21-22.
 • Strandbastu 1 är dimensionerad för 6-8 personer
 • Strandbastu 2 är dimensionerad för 4-6 personer
 • Man kan simma vid strandbaturna under öppet vatten.
 • Strandbasturna år inte tillgängliga på söndagarna och hotellet har inga andra bastur i bruk.
Utö - Saarikierros ja Utön Majakka

Örundtur och Utö Fyr

 • Utös lokalguide, historiker Martin Öhman, hämtar intresserade från hotellet för en guidad tur i Utös historia och fyr fr.o.m. kl. 10.30 sommartid (från midsommar tills skolstarten)
 • Man behöver inte boka en tid till de reguljära turerna
 • Guideturen betalas direkt till guiden med kontant
 • Förfrågningar om andra guidningar än den reguljära:
  Martin Öhman tfn 0400 353 192

Gästbrygga

 • Hotellets gästbrygga har 10 bojplatser.
 • Bojplatserna ges ut i den ordning man anländer till hamnen.
 • Man kan inte boka platserna på förhand.
 • En båtplats kostar 15 euro/dygn.
 • I priset ingår el och avfallshantering.
 • Det finns 2 wc:n för båtförare i gästhamnen.
 • I gästbryggan finns det ingen vattentillgång.
 • I gästbryggan finns det ingen dusch.