Tjänster

Utö Havshotels tjänster

Föreläsningssal

 • I hotellets nedre våning finns en föreläsningssal för 40 personer som kan användas för möten och föreläsningar
 • Föreläsningssalen är utrustad med en platt-TV på 60 tum som man trådlöst kan sända bild till från en dator, samt en krittavla och ett blädderblock
 • Föreläsningssalen kan också användas som ett utrymme för yoga för 20 personer
 • Användning av föreläsningssalen är avgiftsfri för hotellets konferensgäster och yogagrupper

Bastu

 • Hotellet har två strandbastun som man kan boka en bastutur i
 • Basturna bokas på plats
 • Strandbastu 1 är dimensionerad för 6-8 personer
 • Strandbastu 2 är dimensionerad för 4-6 personer
 • Det finns en brygga för simning vid strandbasturna
 • Strandbastuns timpris är 20 euro + 8 euro vattenavgift/person, så till exempel en timmes bastutur för två personer kostar sammanlagt 36 euro
 • Bastun hör inte till hotellets rumspris
 • Basturna är tillgängliga mån-lör kl. 14-22
 • På söndagar kan basturna inte användas
 • Hotellet har inga andra bastun i bruk än strandbasturna
Utö - Saarikierros ja Utön Majakka

Örundtur och Utö Fyr

 • Utös lokalguide, historiker Martin Öhman, hämtar intresserade från hotellet för en guidad tur i Utös historia och fyr fr.o.m. kl. 10.30 sommartid (från midsommar tills skolstarten)
 • Man behöver inte boka en tid till de reguljära turerna
 • Guideturens pris är 10 euro/person (gratis för barn under 15 år)
 • Guideturen betalas direkt till guiden med kontant
 • Förfrågningar om andra guidningar än den reguljära: Martin Öhman tfn 0400 353 192

Gästbrygga

 • Hotellets gästbrygga har 10 bojplatser
 • Bojplatserna ges ut i den ordning man anländer till hamnen
 • Man kan inte boka platserna på förhand
 • En båtplats kostar 15 euro/dygn
 • I priset ingår el och avfallshantering
 • Det finns 2 wc:n för båtförare i gästhamnen
 • Det finns ingen dusch

Båttransport

 • Man kan göra förfrågningar om båttransporter på tfn 045 124 5551
 • Båttransport kostar 120 euro i timmen
 • Det maximala antalet passagerare i båten är 10 personer
 • Möjlighet till båttransport är alltid beroende av väderleken

Sälsafari för grupper

 • Man kan fråga om sälsafari av hotellets reception
 • Man kan inte boka sälsafari på förhand eftersom vädret kan ändras mycket snabbt i den yttre skärgården
 • Sälsafarin varar i cirka 2 timmar
 • Priset är 400 euro per grupp
 • Det maximala antalet passagerare i båten är 10 personer