Finland sydligaste havshotell
N 59° 47′ E 21° 22′

Logi »

Restaurang »

Tjänster »

Transport »

Information »

Kontaktuppgifter »

UTÖ HAVSHOTEL ÄR FINLANDS SYDLIGASTE HOTELL

Utö Havshotell befinner sig på den södra delen av skärgården på Utö ö

UTÖ Ö

Utö Havshotel fungerar på Utöfästets kasarnområde, som förr användes av armén. Det finns ännu områden och grottor, vilka är förbjudna för civiler.

Utö är Finlands sydligaste ö som är bebodd året runt. Ön är bäst känd för arméns fäste, fyren, lotsstationen och fågellivet. Landskapet sett från Utö skiljer sig från andra med att vara stenig och skrovlig. Havet är alltid nära.

På ön bor det regelbundet cirka 40 personer. På sommaren flerdubblas antalet pga. sommarboende. På ön fungerar en skola samt en butik. Utö by blev vald till Finlands vackraste by år 2017.

Bekanta dig me logitjänsterna »

Utö - Majakka

Utö fyr

Fyren är det viktigaste landmärket på ön. In i fyren och dess kyrka slipper man endast tillsammans med en guide. Till Utös historia hör centralt Park Victorys skeppsbrott. I öns bönehus finns det ett kandelaber till minne av dom omkomna seglarna.

Man kan ta sig till Utö året runt med en färja från Pärnäs i Nagu.